Tổng hợp Bảng mã lỗi tủ lạnh hitachi và cách khắc phục hiệu quả nhất

Tủ lạnh Hitachi là một trong những sản phẩm điện tử gia dụng phổ biến trên thị trường hiện nay. Tuy nhiên, như bất kỳ sản phẩm điện tử nào khác, tủ lạnh Hitachi cũng có thể gặp phải các sự cố và lỗi kỹ thuật. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về bảng mã lỗi tủ lạnh hitachi và các cách khắc phục.

Bảng mã lỗi tủ lạnh Hitachi

Khi tủ lạnh Hitachi bị lỗi, hệ thống sẽ hiển thị mã lỗi trên màn hình hoặc bằng cách nhấp nháy đèn LED. Bảng mã lỗi dưới đây sẽ giúp bạn hiểu được mã lỗi trên tủ lạnh Hitachi và các nguyên nhân gây ra lỗi:

Mã lỗi E1: Cảm biến nhiệt độ không hoạt động Nguyên nhân: Có thể do cảm biến nhiệt độ bị hỏng hoặc bị vô hiệu hóa. Cách khắc phục: Kiểm tra và thay thế cảm biến nhiệt độ.

Mã lỗi E2: Lỗi điện áp tải Nguyên nhân: Điện áp tải quá cao hoặc quá thấp. Cách khắc phục: Kiểm tra nguồn điện và sử dụng bộ ổn áp nếu cần thiết.

Mã lỗi E3: Lỗi cảm biến độ ẩm Nguyên nhân: Cảm biến độ ẩm bị hỏng hoặc bị vô hiệu hóa. Cách khắc phục: Kiểm tra và thay thế cảm biến độ ẩm.

Mã lỗi E4: Lỗi cảm biến độ ẩm Nguyên nhân: Cảm biến độ ẩm bị hỏng hoặc bị vô hiệu hóa. Cách khắc phục: Kiểm tra và thay thế cảm biến độ ẩm.

Mã lỗi E5: Lỗi cảm biến nhiệt độ đông Nguyên nhân: Cảm biến nhiệt độ đông bị hỏng hoặc bị vô hiệu hóa. Cách khắc phục: Kiểm tra và thay thế cảm biến nhiệt độ đông.

Mã lỗi E6: Lỗi cảm biến nhiệt độ mát Nguyên nhân: Cảm biến nhiệt độ mát bị hỏng hoặc bị vô hiệu hóa. Cách khắc phục: Kiểm tra và thay thế cảm biến nhiệt độ mát.

Mã lỗi E7: Lỗi cảm biến nhiệt độ đông Nguyên nhân: Cảm biến nhiệt độ đông bị hỏng hoặc bị vô hiệu hóa. Cách khắc phục: Kiểm tra và thay thế cảm biến nhiệt độ đông.

Mã lỗi E8: Lỗi cảm biến nhiệt độ mát Nguyên nhân: Cảm biến nhiệt độ mát bị hỏng hoặc bị vô hiệu hóa. Cách khắc phục: Kiểm tra và thay thế cảm biến nhiệt độ mát.

Mã lỗi E9: Lỗi cảm biến độ ẩm Nguyên nhân: Cảm biến độ ẩm bị hỏng hoặc bị vô hiệu hóa. Cách khắc phục: Kiểm tra và thay thế cảm biến độ ẩm.

Mã lỗi F0: Lỗi cảm biến đông Nguyên nhân: Cảm biến đông bị hỏng hoặc bị vô hiệu hóa. Cách khắc phục: Kiểm tra và thay thế cảm biến đông.

Mã lỗi F1: Lỗi cảm biến mát Nguyên nhân: Cảm biến mát bị hỏng hoặc bị vô hiệu hóa. Cách khắc phục: Kiểm tra và thay thế cảm biến mát.

Mã lỗi F2: Lỗi cảm biến nhiệt độ đông Nguyên nhân: Cảm biến nhiệt độ đông bị hỏng hoặc bị vô hiệu hóa. Cách khắc phục: Kiểm tra và thay thế cảm biến nhiệt độ đông.

Mã lỗi F3: Lỗi cảm biến nhiệt độ mát Nguyên nhân: Cảm biến nhiệt độ mát bị hỏng hoặc bị vô hiệu hóa. Cách khắc phục: Kiểm tra và thay thế cảm biến nhiệt độ mát.

Mã lỗi F4: Lỗi cảm biến độ ẩm Nguyên nhân: Cảm biến độ ẩm bị hỏng hoặc bị vô hiệu hóa. Cách khắc phục: Kiểm tra và thay thế cảm biến độ ẩm.

Mã lỗi F5: Lỗi quạt tản nhiệt Nguyên nhân: Quạt tản nhiệt bị hỏng hoặc bị vô hiệu hóa. Cách khắc phục: Kiểm tra và thay thế quạt tản nhiệt.

Mã lỗi F6: Lỗi cảm biến nhiệt độ Nguyên nhân: Cảm biến nhiệt độ bị hỏng hoặc bị vô hiệu hóa. Cách khắc phục: Kiểm tra và thay thế cảm biến nhiệt độ.

Mã lỗi F7: Lỗi cảm biến độ ẩm Nguyên nhân: Cảm biến độ ẩm bị hỏng hoặc bị vô hiệu hóa. Cách khắc phục: Kiểm tra và thay thế cảm biến độ ẩm.

Mã lỗi F8: Lỗi quạt tản nhiệt Nguyên nhân: Quạt tản nhiệt bị hỏng hoặc bị vô hiệu hóa. Cách khắc phục: Kiểm tra và thay thế quạt tản nhiệt.

Mã lỗi F9: Lỗi cảm biến đèn Nguyên nhân: Cảm biến đèn bị hỏng hoặc bị vô hiệu hóa. Cách khắc phục: Kiểm tra và thay thế cảm biến đèn.

Mã lỗi H1: Lỗi cảm biến nhiệt độ đông Nguyên nhân: Cảm biến nhiệt độ đông bị hỏng hoặc bị vô hiệu hóa. Cách khắc phục: Kiểm tra và thay thế cảm biến nhiệt độ đông.

Mã lỗi H2: Lỗi cảm biến nhiệt độ mát Nguyên nhân: Cảm biến nhiệt độ mát bị hỏng hoặc bị vô hiệu hóa. Cách khắc phục: Kiểm tra và thay thế cảm biến nhiệt độ mát.

Mã lỗi H3: Lỗi cảm biến độ ẩm Nguyên nhân: Cảm biến độ ẩm bị hỏng hoặc bị vô hiệu hóa. Cách khắc phục: Kiểm tra và thay thế cảm biến độ ẩm.

Mã lỗi H4: Lỗi cảm biến đông Nguyên nhân: Cảm biến đông bị hỏng hoặc bị vô hiệu hóa. Cách khắc phục: Kiểm tra và thay thế cảm biến đông.

Mã lỗi H5: Lỗi cảm biến mát Nguyên nhân: Cảm biến mát bị hỏng hoặc bị vô hiệu hóa. Cách khắc phục: Kiểm tra và thay thế cảm biến mát.

Mã lỗi H6: Lỗi cảm biến nhiệt độ đông Nguyên nhân: Cảm biến nhiệt độ đông bị hỏng hoặc bị vô hiệu hóa. Cách khắc phục: Kiểm tra và thay thế cảm biến nhiệt độ đông.

Mã lỗi H7: Lỗi quạt tản nhiệt

Nguyên nhân: Quạt tản nhiệt bị hỏng hoặc bị vô hiệu hóa. Cách khắc phục: Kiểm tra và thay thế quạt tản nhiệt.

Mã lỗi H8: Lỗi cảm biến nhiệt độ mát Nguyên nhân: Cảm biến nhiệt độ mát bị hỏng hoặc bị vô hiệu hóa. Cách khắc phục: Kiểm tra và thay thế cảm biến nhiệt độ mát.

Mã lỗi H9: Lỗi cảm biến nhiệt độ đông Nguyên nhân: Cảm biến nhiệt độ đông bị hỏng hoặc bị vô hiệu hóa. Cách khắc phục: Kiểm tra và thay thế cảm biến nhiệt độ đông.

Mã lỗi HA: Lỗi quạt tản nhiệt Nguyên nhân: Quạt tản nhiệt bị hỏng hoặc bị vô hiệu hóa. Cách khắc phục: Kiểm tra và thay thế quạt tản nhiệt.

Mã lỗi HB: Lỗi cảm biến nhiệt độ đông Nguyên nhân: Cảm biến nhiệt độ đông bị hỏng hoặc bị vô hiệu hóa. Cách khắc phục: Kiểm tra và thay thế cảm biến nhiệt độ đông.

Mã lỗi HC: Lỗi cảm biến nhiệt độ mát Nguyên nhân: Cảm biến nhiệt độ mát bị hỏng hoặc bị vô hiệu hóa. Cách khắc phục: Kiểm tra và thay thế cảm biến nhiệt độ mát.

Mã lỗi HD: Lỗi cảm biến độ ẩm Nguyên nhân: Cảm biến độ ẩm bị hỏng hoặc bị vô hiệu hóa. Cách khắc phục: Kiểm tra và thay thế cảm biến độ ẩm.

Mã lỗi HE: Lỗi cảm biến ánh sáng Nguyên nhân: Cảm biến ánh sáng bị hỏng hoặc bị vô hiệu hóa. Cách khắc phục: Kiểm tra và thay thế cảm biến ánh sáng.

Mã lỗi HF: Lỗi đèn bên trong Nguyên nhân: Đèn bên trong bị hỏng hoặc bị vô hiệu hóa. Cách khắc phục: Kiểm tra và thay thế đèn bên trong.

Tuy nhiên, nếu như người dùng không biết cách xử lý các mã lỗi này hoặc không có kinh nghiệm về việc sửa chữa tủ lạnh thì nên gọi đến đơn vị bảo trì tủ lạnh để được kiểm tra và sửa chữa. Việc tự ý thử sửa chữa có thể dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng hơn và còn có thể ảnh hưởng đến hiệu suất và tuổi thọ của tủ lạnh.

Tóm lại, bảng mã lỗi tủ lạnh hitachi là rất phổ biến và thông dụng. Nếu người dùng gặp phải mã lỗi nháy đèn 7 lần, đây có thể là dấu hiệu của việc tủ lạnh bị hư hỏng. Các mã lỗi khác như nháy đèn 3 lần hoặc 4 lần cũng thường xuất hiện và có thể chỉ ra các vấn đề khác nhau trên tủ lạnh. Để tránh các vấn đề nghiêm trọng hơn, người dùng nên liên hệ đến đơn vị bảo trì tủ lạnh để được tư vấn và sửa chữa kịp thời.


Top 10 Khảo Sát
chat-active-icon